Cukříci, z. s.

 

 

O nás

 

Náš Klub rodičů a přátel diabetických dětí při diaporadně v Ústí nad Orlicí byl založen na ustavující schůzce dne 21.4.2012.

 

Klub byl založen pro setkávání rodičů a jejich dia dětí, jednodenní výlety a případné další aktivity rodin s diabetickým dítkem.

 

O naší činnosti a schůzkách informujeme na webových stránkách, na facebookových stránkách, naše členy informujeme pomocí e-mailových zpráv a dále na vývěsce u diaporadny v Ústí nad Orlicí a Svitavách.

Poté byl pomocí ankety zvolen název klubu "Cukříci" a jako logo bylo zvolen, také pomocí ankety, symbol dvou dětí.

 

20.12.2012 se z našeho klubu stalo občanské sdružení CUKŘÍCI, registrací u Ministerstva vnitra ČR, bylo nám přiděleno identifikační číslo. Na ustavující schůzce sdružení v lednu 2013 bylo zvoleno vedení sdružení na dvouleté období. Podle nového občanského zákoníku se naše organizace stala zapsaným spolkem (z.s.) a je evidována u Krajského soudu Hradec Králové pod zn. L 8787

 

 

 

 

Návštěvnost© cukrici.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky